Contact

Basisschool Pius X

Hoofdgebouw 
Heeswijkstraat 2
2275 EE Voorburg

Dependance
Fonteynenburghlaan 9
2275 CX Voorburg

Telefoon: 070 390 41 04

Mailadressen
Katja Verschoor (directeur)                              : kverschoor@piusxvoorburg.nl
André van Lochem (coördinator bovenbouw): alochem@piusxvoorburg.nl
Ronald Smit (coördinator middenbouw)         : rsmit@piusxvoorburg.nl
Ankie van Schooten (administratie)                 : aschooten@piusxvoorburg.nl